Bánh pía kim sa mè đen tan chảy 12 bánh

105.000

  • Đặc sản bánh pía Sóc Trăng nổi tiếng
  • Túi gồm 12 bánh riêng biệt
  • Bánh không sầu riêng, thích hợp tặng khách nước ngoài