Bánh pía kim sa mè đen mini Tân Huê Viên 12 bánh (túi 500gr)

118.000

  • Đặc sản bánh pía Sóc Trăng nổi tiếng
  • Túi gồm 12 bánh riêng biệt
  • Bánh không sầu riêng, thích hợp tặng khách nước ngoài